2 3 4 5 6 7 8 9 10

Main Menu

Deti zo ŠKD Slniečko vo Svrčinovci rozohriali srdcia členiek Klubu dôchodcov

Ako hovorí staré anglické príslovie: „Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.“ V súčasnosti však mladí ľudia zabúdajú na úctu, ktorú by mali starším ľuďom prejavovať a  zároveň na drobné prejavy lásky, ktoré si seniori právom zaslúžia.

Drobný krôčik ku zmene tejto situácie sa rozhodli, tak ako každoročne, uskutočniť deti zo ŠKD Slniečko pri ZŠ vo Svrčinovci, pod láskavým vedením ich vychovávateliek Marty Kollárikovej a Mgr. Aleny Varmusovej. V spolupráci s Klubom dôchodcov vo Svrčinovci, pripravili spoločne strávené popoludnie, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. 12. 2019. V jednom z najkrajších období roka – adventnom období, kedy by si človek mal výraznejšie uvedomovať dôležitosť vzájomného prejavovania lásky a úcty.

Čas, ktorý deti spolu s vychovávateľkami strávili v príjemnej spoločnosti milých, pozitívne naladených a usmievavých členiek Klubu dôchodcov, venovali pripraveným tanečným vystúpeniam detí ŠKD, prednesu básni a piesní. Zároveň potešili babičky vlastnoručne pripravenými darčekmi. Za príjemnú spoločnosť sa  zúčastnené babičky odvďačili deťom sladkou odmenou. V priateľskej a uvoľnenej atmosfére tak zúčastnení prežili príjemné predvianočné chvíle a najmladšie deti ukázali svoj záujem o starších ľudí a zároveň úctu, ktorú k nim prechovávajú.