2 3 4 5 6 7 8 9 10

Main Menu

Týždeň zdravej výživy

Aj deti z ŠKD  Slniečko pod vedením pani vychovávateliek sa zapojili do Týždňa zdravej výživy. Prostredníctvom športových súťaží si overili svoju športovú zdatnosť. Pri príležitosti dňa úcty k starším si deti z ŠKD pripravili pre našich dôchodcov zaujímavý program.  Kuchárske zručnosti si vyskúšali pri varení v spolupráci s členmi z klubu dôchodcov.