2 3 4 5 6 7 8 9 10

Main Menu

OZNAM O MESAČNOM PRÍSPEVKU NA ŠKD

Riaditeľstvo Základnej školy, Svrčinovec 336, 023 12  Vám týmto oznamuje:

od 01.09.2019 sa mení poplatok ŠKD na 10,-€.